Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“

Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – е

02 юни 2023 | 15:53
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (3)
    Насоки за кандидатстване
    Заповед
    Приложения
Прикачени файлове (3)