Насоки за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-10.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система (SAFE)”

Насоки за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-10.001 „Подкрепа на особено за

03 ноември 2023 | 16:47

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Насоки за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-10.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система (SAFE)”. Основната цел на настоящата процедура е осигуряване на оперативен капитал за смекчаване на последиците върху българските МСП, особено засегнати от увеличения на цените на енергията, причинено от военната агресия на Русия срещу Украйна.       Конкретен бенефициент по процедурата е Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 156 466 400,00 лева, а крайният срок за кандидатстване е 10 ноември 2023 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (4)
    Заповед за одобрение на Насоки за кандидатстване
    Насоки за кандидатстване
    Условия за кандидатстване
    Условия за изпълнение
Прикачени файлове (4)