Нова проверка на ДНСК установи неизпълнение на заповедта за забрана надстрояването на хотел „Маринела“

Нова проверка на ДНСК установи неизпълнение на заповедта за забрана надстрояването на хотел „Маринела“

25 август 2016 | 19:13

При извършена поредна проверка за спазване на издадената от Дирекцията за национален строителен контрол заповед за спиране на надстройката на едноетажно тяло на хотел „Маринела“ с един етаж на 25.08.2016 г. е установено, че в 17.30 часа на строежа са се явили четирима работници на фирма изпълнител на отоплителна и вентилационна инсталации.

Преди това, от началото на работния ден до 17.30ч., не са извършвани строителни и монтажни работи и на строежа не е имало механизация и работници.

Работниците и фирмата изпълнител ще бъдат санкционирани от ДНСК за неизпълнение на заповедта за спиране на строежа.

Предвид установено системно неизпълнение на заповедта служители на ДНСК ежедневно извършват проверки на строежа, като тези проверки вече са съвместни с органите на Главна инспекция по труда и Министерството на вътрешните работи.

Установени са нарушения и на трудовото законодателство от органите на ГИТ, за което нарушителите също ще бъдат глобени.

Органите на ДНСК ще продължат ежедневно да упражняват контрол по изпълнение на заповедта.