Ново ръководство на ГД СППРР

Ново ръководство на ГД СППРР

07 февруари 2022 | 15:00

Във връзка с успешното приключване на програмен период 2014-2020 г. и ефективния старт на дейностите за програмен период 2021-2027 г. към екипа на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” (ГД СППРР) се присъединиха г-жа Ангелина Бонева като главен директор и г-жа Вержиния Драгомирова като заместник главен директор.

Координатите за електронна кореспонденция са: Angelina.Boneva@mrrb.government.bg и Verzhiniya.Dragomirova@mrrb.government.bg.

Връзка по телефон може да бъде осъществена на: 02/9405 439 и 02/9405 696.