Областните пътни управления и кметовете на населените места ще подписват споразумителни протоколи

Областните пътни управления и кметовете на населените места ще подписват споразумителни протоколи

04 ноември 2007 | 23:12
Във връзка с поставяни от кметове въпроси за плащането на винетни такси за пътуване по републикански пътища до курортни комплекси, квартали или селищни образувания в близост до градовете, ИА Пътища изпрати писма до всички Областни пътни управления с указания за действие при промяна на границите на населените места. Съгласно решение No 945/2004 г., винетна такса не се заплаща за обходните и околовръстните пътища, както и за участъците, обозначени със знаци за начало и край на населеното място. Границите на населените места се определят с решения на общинските съвети. При инициатива на общинските съвети за промяна на границите на населеното място, определени пътни отсечки могат да бъдат извадени от републиканската пътна мрежа и съответно – освободени от винетна такса. След решението на общинските съвети се подписват споразумителни протоколи между кметовете на общините и директорите на Областните пътни управления. В протоколите ще бъдат обозначени местата за поставяне на пътните знаци и вертикалната сигнализация, оказващи началото и края на населеното място. С вземането на решение за промяна на границите на населените места и съответно освобождаване на определени пътни участъци от винетни такси, общините се задължават да организират дейностите по тяхното поддържане. Изпълнителна агенция “Пътища” ще осигури част от необходимите средства за финансиране на тези дейности, в съответствие със законовите разпоредби. След обобщаване на всички промени, при необходимост Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще подготви предложение за промяна в решението на Министерския съвет за пътищата, за които се плаща винетна такса. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”