Образец на заявление за проектно финансиране в изпълнение на условията на чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Образец на заявление за проектно финансиране в изпълнение на условията на чл. 107 от Закона за държавния бюдже

08 януари 2024 | 15:49

Във връзка с приемане от Народното събрание на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 година и в изпълнение на условията на чл. 107 и Приложение № 3 към чл. 107 от закона, Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува образец на Заявление за проектно финансиране. Съгласно разпоредбите на закона, дейностите за проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция ще се реализират в периода 2024-2026 г. В тази връзка МРРБ текущо в посочения период ще извършва прием на заявления за кандидатстване ведно с необходимите допълнителни документи.

Обръщаме внимание, че за всеки отделен Приоритетен обект, включен в Приложение № 3 към чл. 107 от ЗДБРБ следва да се подаде отделно Заявление за проектно финансиране.

  • Прикачени файлове (2)
    Заявление за проектно финансиране
    Декларация
Прикачени файлове (2)