Обществена поръчка за изработване на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на седем сгради в гр. София, 09.04.2015 г.

Обществена поръчка за изработване на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на стро

09 април 2015 | 10:14

Стартира процедура за проектиране на 7 сгради в гр. София, съгласно сключено рамково споразумение по Закона за обществените поръчки . Крайния срок за представяне на офертите от трите фирми – изпълнители по рамковото споразумение,  е 15.04.2015 г. 

Списък на сградите: 

гр. София, район „Оборище“ , ул. „Оборище“ № 123

гр. София, район „Красно село“, кв. „Бели брези“, бл. 30

гр. София, район „Овча купел“, кв. „Горна Баня“, ул. „Жамбилица“ № 1

гр. София, район „Витоша“, кв. Княжево, ул. „Бял нарцис“ № 5, вх.В

гр. София, район „Триадица“, ул. „Доспат“ № 54

гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 38

гр. София, район „Оборище“, ул. „Анджело Ронкали“ № 7

Документацията за участие може да бъде намерена тук

 

mrrb