Oбществена поръчка за изработване на инвестиционни проекти за 58 конкретно определени обекта на територията на Южен централен район” – по обособени позиции, 08.04.2015 г.

Oбществена поръчка за изработване на инвестиционни проекти за 58 конкретно определени обекта на територията н

08 април 2015 | 17:26

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува обществена поръчка за изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект „Енергийно обновяване на  българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. за 58 конкретно определени обекта на територията на Южен централен район” – по обособени позиции.

Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена в раздел "Профил на купувача“.

http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0515028/Forms/AllItems.aspx

 

mrrb