Обществени поръчки за изработване на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на четири сгради в ЮИР и три сгради в ЮЗР, 17.04.2015 г.

Обществени поръчки за изработване на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на стро

17 април 2015 | 17:34

Стартираха  процедури за проектиране на 4 сгради в ЮИР и 3 сгради в ЮЗР, съгласно сключени рамкови споразумения по Закона за обществените поръчки. Крайния срок за представяне на офертите от фирмите – изпълнители по рамковите споразумения, е 23.04.2015 г.