Oдитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на МРРБ за 2018 г.

Oдитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на МРРБ за

22 август 2019 | 16:04
  • Прикачени файлове (1)
    Заверен отчет на МРРБ за 2018 г.
Прикачени файлове (1)