Одобрен е още един проект по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“

Одобрен е още един проект по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ с конкретен бенефициент Агенция

16 май 2016 | 16:44
С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 е одобрено проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0015 „Лот 6 „Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“. Това е 15-тото проектно предложение, одобрено по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“. 
Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ за одобрения проект възлиза на 24,8 млн.лв.
Общата дължина на предвидената за реконструкция пътна отсечка е 10,29 км. Проектът предвижда изграждане на второ платно за движение и рехабилитацията на съществуващото дясно платно на отсечката. 
Реализацията на проекта ще доведе до подобряване на технико-експлоатационните характеристики на пътната отсечка, повишаване на мобилността на населението, увеличаване на инвестициите в региона, подобряване на състоянието на околната среда чрез намаляване на отделянето на вредни емисии на парникови газове, както и стимулиране развитието на туризма.
 
  • Прикачени файлове (1)
    Решение
Прикачени файлове (1)