Одобрени са промени в списъка на общинските пътища

Одобрени са промени в списъка на общинските пътища

09 септември 2020 | 11:39

Министерският съвет одобри промени в списъка на общинските пътища, който се допълва с ново пътно трасе на територията на общините Сърница и Доспат. Така дължината на общинските пътища в Сърница се увеличава с 12,5 км, а в Доспат - със 7,7 км. Общинските администрации ще могат при продължаващи инициативи да финансират ремонта на трасето, което осигурява достъп до м. Орлино и до бързо развиващата се туристическа дестинация - язовир Доспат.

Променя се и наименованието на общински път в община Смядово. Така се актуализира информацията за общинската пътна мрежа в страната.