Одобрено е изменение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия 2014-2020

Одобрено е изменение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия 2014-2020

11 май 2023 | 14:00

Министерският съвет одобри изменение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия 2014-2020. Изменението има за цел да отрази незначителното изменение, направено през 2021 г., за което Европейската комисия беше уведомена съгласно изискванията на регламента. Тогава свободен ресурс в размер на 96 668 евро беше пренасочен от Приоритетна ос 2 “Младежи” към Приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм“ и Приоритетна ос 3 “Околна среда“. Разпределените средства бяха използвани за финансирането на четири резервни проекта за решаване на съвместни проблеми и нужди в областта на туризма и околната среда по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II.

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството