Одобрено е първото проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Одобрено е първото проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

05 април 2016 | 19:19

С Решение № РД-02-36-303/05.04.2016 на Ръководителя на Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е одобрено проектно предложение BG16RFOP001-3.001-0001 „Реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов"- гр.Варна”. Това е първото проектно предложение, одобрено по ОПРР 2014-2020. Проектното предложение се реализира в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“, с конкретен бенефициент Министерство на културата. 

Национално училище по изкуствата ”Добри Христов” - Варна е държавно под управление на Министерство на културата на Република България.  В училището се обучават над 690 деца и се изучават специалности в 4 професионални направления: музикално изкуство (всички класически и народни музикални инструменти, класическо, поп и джаз и народно пеене),  танцово изкуство (класически танц), изящни изкуства (живопис, графика и скулптура) и дизайн (рекламна графика). Целта на проектното предложение е да се създадат условия за модерна образователна услуга в сферата на културата и изкуството чрез подобряване на материалната база и осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на учебното заведение. Общият размер на предоставената БФП по проекта възлиза на 3 662 672,91 лв.
Подписването на договор за БФП за одобреното проектно предложение ще се състои на 11.04.2016 г. /понеделник/, от 11 ч., в сградата на МРРБ, на адрес: ул.“Кирил и Методий“ 17-19
На церемонията по подписването ще присъстват министъра на културата г-н Вежди  Рашидов и министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Лиляна Павлова.
 
 
  • Прикачени файлове (1)
    Решение за одобряване
Прикачени файлове (1)