Определени са техническите параметри на бъдещия ГКПП Струмяни - Берово

Определени са техническите параметри на бъдещия ГКПП Струмяни - Берово

02 ноември 2022 | 16:33

Експертна комисия с представители на България и Република Северна Македония прие техническите параметри за възлагане на проектирането на инфраструктурата на новия ГКПП Струмяни – Берово.

Изграждането на граничния контролно-пропускателен пункт ще бъде финансирано по Програма Интеррег VI-А ИПП България - Северна Македония 2021-2027 в рамките на цел „По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността“ на Политиката за сближаване за периода 2021-2027 г.

По време на двудневното заседание на комисията бяха обсъдени концепциите за развитие на техническата инфраструктура на пункта, функциите и разполагането на основните сгради и приложимите законови процедури по проектиране, строителство, оценяване на въздействието върху околната среда, биоразнообразието и защитените зони, както и съответствието с утвърдените природозащитни цели за опазване на защитена зона „Кресна – Илинденци“ от мрежата „Натура 2000“.

Домакин на срещата в град Сандански бе областният управител на област Благоевград  Николай Шушков, а заседанието се ръководеше от заместник съ-председателите на експертната комисия - Милен Обретенов, директор на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към МРРБ и Якуп Реджепи, директор на дирекция „Международно право и консулски работи“ към Министерство на външните работи на Република Северна Македония. В работата на комисията се включиха и експерти от Управляващия и Националния органи на програмата, Агенция „Пътна инфраструктура“ и РИОСВ Благоевград.