Още шест области в страната с регионални прединвестиционни проучвания за ВиК инфраструктурата

Още шест области в страната с регионални прединвестиционни проучвания за ВиК инфраструктурата

16 юли 2019 | 17:13

МРРБ кандидатства за 23 млн.лв. европейско финансиране

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството подаде проектно предложение „Подкрепа регионалното инвестиционно планиране в отрасъл ВиК – етап 2“ по съфинансираната от Европейските структурни и инвестиционни фондове Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изготвяне на още шест регионални прединвестиционни проучвания /РПИП/ за областите Велико Търново, Габрово, Плевен, Софийска област, Търговище и Хасково. Проектът е на обща стойност 23 млн. лв. Това стана възможно след като всички общини в шестте области станаха членове на областните асоциации по ВиК и услугите във всяка от тях се предоставят от едно водоснабдително дружество.  С реализирането на РПИП ще бъдат определени обектите, за които ще се кандидатства за европейско финансиране за развитие на ВиК инфраструктурата. Изработването им е условие за получаване на европейско финансиране за доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата в съответните територии.

Към момента по проект „Подкрепа регионалното инвестиционно планиране в отрасъл ВиК“ МРРБ изготви 14 регионални прединвестиционни проучвания за териториите на областите Бургас, Сливен, Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Русе, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Стара Загора, Перник, Видин и Враца. ВиК операторите подадоха проектните си предложения към Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 и се очаква подписване на договорите, с които ще се финансира строителството на водопроводи, канализация и пречиствателни станции. През миналия програмен период пилотно беше изготвено регионално прединвестиционно проучване за територията на Смолян, което има и  подписан договор по ОПОС 2014-2020 за безвъзмездна финансова помощ. Отделно, Столична община е възложител на РПИП за територията на София град.

Потенциални бенефициенти по ОПОС 2014-2020 са 22 административни области в страната. В областите Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик и Разград има общини, които отказват да станат членове на областните асоциации по ВиК, с което се лишават от възможността за подмяна и доизграждане на инфраструктурата с европейски средства.

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството