От понеделник стартира тръжната процедура за автомагистрала «Тракия»

От понеделник стартира тръжната процедура за автомагистрала «Тракия»

12 ноември 2009 | 18:00

В 14.00 часа днес Агенцията за обществени поръчки е осведомена за старта на тръжната процедура за изграждане на Лот 2 от автомагистрала „Тракия”, информира министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев по време на официалното обявяване на процедурата.
Обектът предвижда изграждането на участъка Стара Загора – Нова Загора с дължина 31,800 км (от км 210+100 до км 241+900).
Министър Плевнелиев отбеляза, че ако се спази изготвения график, на 3 май 2010 г. трябва да бъде направена първа копка на Лот 2 на магистралата.
Росен Плевнелиев каза, че интерес към участие в процедурата са проявили много български и чуждестранни компании и се надява на участието на 10-15 сериозни фирми с капацитет и възможност да изградят съоръжението.
Компаниите ще могат да закупят тръжната документация от понеделник, 16 ноември. Тогава тя ще бъде публикувана и на сайта на Агенция „Пътна инфраструктура”. Срокът за подготовка на офертите е 2 месеца – до 11 януари 2010 г. Изпълнителят трябва да бъде избран към края на март или началото на април следващата година. Министър Плевнелиев каза, че се надява на честно, коректно състезание, в което да победи най-добрият.
Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Георги Прегьов посочи, че едно от условията, на които трябва да отговарят кандидатите, е да имат приход от дейност, сходна с предмета на поръчката, в размер на 200 млн. лв. за периода 2006-2008 г. За период от пет години компаниите трябва да имат изпълнени сумарно поне 35 км обекти, които са сходни с предмета на поръчката – автомагистрали, пътища от републиканската пътна мрежа първи и втори клас, или приравнени като технически параметри на тях. Кандидатите трябва да представят график за изпълнението на строително-монтажните работи в срок до 25 месеца.