ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО КЪМ 30.06.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

27 август 2021 | 13:20
  • Прикачени файлове (2)
    1. Програмен отчет МРРБ- 30.06.2021
    2. Резюме МРРБ - 30.06.2021
Прикачени файлове (2)