Отчет за изпълнението на политиките и програмите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството към 31.12.2018 г.

Отчет за изпълнението на политиките и програмите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

21 март 2019 | 11:31
  • Прикачени файлове (1)
    Програмен отчет МРРБ- 31.12.2018
Прикачени файлове (1)