Отчет за изпълнението на политиките и програмите на МРРБ в програмен формат към 31.12.2020 г.

Отчет за изпълнението на политиките и програмите на МРРБ в програмен формат към 31.12.2020 г.

19 март 2021 | 13:27
  • Прикачени файлове (3)
    1. Програмен отчет МРРБ- 31.12.2020 г.
    2. Резюме МРРБ - 31.12.2020 г.
    3. Справка за индикаторите
Прикачени файлове (3)