Отговор на запитване към дирекция "Жилищна политика", 07.04.2015 г.

Отговор на запитване към дирекция "Жилищна политика", 07.04.2015 г.

07 април 2015 | 15:39

Отговор на дирекция „Жилищна политика“ по повод изпратено писмо от г-н Оник Пилибосян, председател на сдружение на собствениците на самостоятелни обекти в жилищна сграда в гр. София, район “Красна поляна“, ж.к.“Разсадника“, бл.28, вх.Д., с искане за  корекции в извършеното обследване за енергийна ефективност на сградата.

 

Запитване

Отговор

 

mrrb