Пет са кандидатите за строителството на защитната стена срещу наводненията в гр. Видин

Пет са кандидатите за строителството на защитната стена срещу наводненията в гр. Видин

04 ноември 2007 | 23:12
Общо пет кандидати подадоха оферти в обявения търг за строителство на защитна стена срещу наводненията – гр. Видин. Сред кандидатите са консорциум “Водстрой – ДДФ Видин”, Транстрой – Варна АД, Съвместно дружество “Защитна стена срещу наводнения” Ed. Zublin AG - клон Югоизточна Европа/Цюблин България ЕООД, Мостстрой АД и Росилекс АД. Изграждането на стената е по проект “България – защита на речните и морски брегове срещу ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси. Проект “България” се финансира с 25 млн. евро от Европейската инвестиционна банка, 15 млн. евро от Банката за развитие на Съвета на Европа и 14 млн. евро от държавния бюджет. Средствата за строителството на защитната стена на гр. Видин са осигурени от Банката за развитие на Съвета на Европа. Проектът за строителство на защитна стена - гр. Видин, участък “Баба Вида” включва изграждане на брегоукрепителни съоръжения, на нов участък от бетонната защитна стена, както и каменна облицовка на стената. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Списък на подадените оферти
Прикачени файлове (1)