Писмо за временно преустановяване сключването на договори и обявяването на обществени поръчки по Националната програма за енергиина ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Писмо за временно преустановяване сключването на договори и обявяването на обществени поръчки по Националната

21 ноември 2016 | 10:36
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Писмо на МРРБ
Прикачени файлове (1)