Подписани са договорите за строителство и строителен надзор на подходния път към ГКПП Рудозем

Подписани са договорите за строителство и строителен надзор на подходния път към ГКПП Рудозем

04 ноември 2007 | 23:12
След проведен международен търг от Изпълнителна Агенция ФАР към Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха избрани изпълнителите на строителните работи и надзора за изграждане на подходния път до новия ГКПП “Рудозем”. Процедурата за избор приключи през месец февруари тази година. Строителството на подходния път ще бъде извършено от смесено българо-австрийско дружество “Рудозем”АД, което обединява австрийската фирма “Щрабаг” и две български фирми “Инжстрой” ООД и “Виастройинженеринг” ООД. Строителният надзор ще се осъществява от белгийския консорциум “Сафеж Консултинг Инджинийрс” (SAFEGE Consulting Engineers) Общата стойност на договора за строителство е 6 949 988.65 Евро, 4 915 845.63 Евро са осигурени от Европейския съюз по Програма ФАР –ТГС, а 2 034 143.02 Евро е националното съфинансиране. Договорът за строителен надзор е на стойност 699,230 Евро. Проектът за изграждането на подходния път до новия граничен пункт на българо-гръцката граница между Рудозем и Ксанти е включен във Финансов меморандум 2003 по програма ФАР - Трансгранично сътрудничество между Република България и Република Гърция. Той е част от спогодбата между двете държави от 1995 година за отваряне на три нови ГКПП на българо-гръцката граница. За срок от 2 години строителят трябва да изгради нов 10-км участък от Рудозем по трасето на стария Ксантийски път, който не се ползва от 1947 година, да построи пътни съоръжения – мантинели, предпазни огради, тротоари, да постави вертикална и хоризонтална пътна маркировка. Проектът на пътното трасе е съобразен с очаквания бъдещ трафик и е проектиран за скорост 60 км/ч. С успешното завършване на пътната връзка се очаква увеличение с около 28% на международния трафик по направлението Смолян-Рудозем-Чепинци-Ксанти. Дирекция “ Връзки с обществеността и международна дейност”