Подписани са договорите за строителство на пречиствателните станции за отпадъчни води на Стара Загора и Димитровград

Подписани са договорите за строителство на пречиствателните станции за отпадъчни води на Стара Загора и Димитр

04 ноември 2007 | 23:12
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски, ръководителят на Делегацията на Европейската комисия в България Н.Пр. г-н Димитрис Куркулас и упълномощеният представител на консорциум Хайткамп (Германия) / МАСС (Турция) Франц Йозеф Хагедорн, подписаха днес договорите за строителство на пречиствателните станции за отпадъчни води /ПСОВ/ на Стара Загора и Димитровград. С реализирането на проекта, големите градове по поречието на р. Марица ще бъдат осигурени с модерни пречиствателни станции за отпадъчни води и ще имаме възможност да рехабилитираме голяма част от канализацията на Стара Загора и Димитровград, каза след подписването министър Валентин Церовски. Той подчерта, че няма рискови проекти, а има само недобре свършена работа. Министър Церовски благодари на г-н Куркулас и на неговия екип за професионализма и доброто партньорство. Стойността на договора за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на Стара Загора е 10 943 809 евро (без ДДС), а за Димитровград – 6 810 619 евро (без ДДС). 75% от средствата са осигурени по програма ИСПА на Европейския съюз, 15% са кредит от Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ и 10% са от държавния бюджет Изпълнителите на строителните работи бяха избрани след открит международен търг в периода януари – ноември 2004 г. 13 европейски консорциума подадоха оферти преди крайния срок: Адолф Луп (Германия)/Абвасертехник (Германия), ЕМИТ (Италия)/Гюнал (Турция)/СИБА (Италия), Систем Иапи (Турция)/Дивидаг (Германия), Хохтиф (Германия)/Линде (Германия)/Сиенит (България), АРГЕ (Германия), Атена (Гърция)/Акватер (Италия), Тексер – Атак (Турция), Пасаван Рьодигер (Германия), БАМАГ (Германия)/ИНОС (България), НЕКСО (Испания)/Инфилко (Испания)/Строително предприемачески холдинг (България), Хайткамп (Германия)/МАСС (Турция), Термомеканика Еколоджиа (Италия), Стеро (Франция)/Главболгарстрой (България). Договорите включват 6 месеца проектиране, 2 години строителство на пречиствателните станции за отпадни води, заедно със свързването им към съществуващата канализационна система в двата града и 2 години експлоатация и поддръжка, както и обучение на персонала. Очаква се строителството на пречиствателните станции за Стара Загора и Димитровград да започне през юни 2005 г. и да завърши през 2007 г. Договорите за строителен надзор са с консорциума д-р Дахлем Консултинг Енджинийрс (Германия)/ДИВИ Консулт (Германия) и Дейта Хауз (България) и са на на стойност 1 101 489 евро (без ДДС) - за Стара Загора и 698 158 евро (без ДДС) - за Димитровград. Изграждането на пречиствателните станции за двата града се финансира по програма ИСПА на ЕС с 32 549 766 евро. Проектът се съфинансира с 4 340 000 евро от републиканския бюджет и 6 509 953 евро от Европейската инвестиционна банка. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”