ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ“ ЕООД – гр. Разград

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ -

18 септември 2018 | 15:27
  • Прикачени файлове (1)
    Покана
Прикачени файлове (1)