Политика за борба с измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и мерките за докладване и коригиране на сериозни нередности в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, като структура за наблюдение и докладване (СНД) по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България

Политика за борба с измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и мерките за докладване и кори

26 октомври 2023 | 14:31
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Политика за борба с измамите по ПВУ
Прикачени файлове (1)