Политики и мерки за насърчаване на икономически ефективно основно подобряване на енергийните характеристики на жилищнитe сгради в Република България

Политики и мерки за насърчаване на икономически ефективно основно подобряване на енергийните характеристики на

13 февруари 2020 | 09:40
  • Прикачени файлове (1)
    Обобщение на политики и мерки за ЕЕ в сградния фонд-януари 2020
Прикачени файлове (1)