Положена е първата съществена крачка, свързана с реални действия за преструктуриране на ВиК сектора

Положена е първата съществена крачка, свързана с реални действия за преструктуриране на ВиК сектора

04 ноември 2007 | 23:12

Положена е първата съществена крачка, свързана с реални действия за преструктуриране на ВиК сектора. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски на пресконференция по повод приемането от Министерски съвет на проекта на Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и на отраслова стратегия за развитие на водоснабдяването и канализацията в България, като част от Концепцията за национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в страната до 2015 г. С проекта на Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги се предлага създаването на многосекторен регулатор, като към Държавната комисия за енергийно регулиране се добави и сектор за водното регулиране. Тази схема за регулатора беше одобрена и от Съвета за икономическа политика, подчерта министър Церовски. Към закона се предвижда да има две наредби – за качеството на ВиК услугите и за образуване и регулиране на цените на ВиК услугите, като и по двете вече се работи. Предвижда се водният регулатор да започне да работи от 1 януари 2005 г. Със закона за първи път се обвързват цените с качеството на ВиК услугите, каза Пламен Никифоров, директор на дирекция “Водоснабдяване и канализация” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Предвижда се през тази година МРРБ да подготви проект на Закон за водоснабдяването и канализацията. На пресконференцията бе съобщено, че правителството е взело решение, с което се прекратява процедурата за концесиониране на ВиК Варна и Шумен. По взаимна договореност със Световната банка /СБ/ Министерство на регионалното развитие и благоустройството до края на годината ще предложи алтернативен вариант за навлизане на частния сектор в тези две дружества, като алтернативният вариант може да е и концесия, каза министър Валентин Церовски. Той уточни, че с приемането на трите документа от правителството МРРБ изпълнява и последните изисквания на СБ по матрицата на заемите PAL.

Снимка: Пламен Никифоров, директор на дирекция “Водоснабдяване и канализация”, министър Валентин Церовски, Калин Рогачев, началник кабинет и Надежда Йорданова, директор на дирекция “Правна” на пресконференцията /от ляво на дясно/

Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”

Стратегия за управлението и развитието на сектора водоснабдяване и канализация в Република България

mrrb