Поставяне на знаци със специални предписания Д11 „Начало на населено място и селищно образувание“ и Д12 „Край на населеното място и селищното образувание“ на местата, съответстващи на границите на урбанизираните територии

Поставяне на знаци със специални предписания Д11 „Начало на населено място и селищно образувание“ и Д12 „Край

27 май 2019 | 15:37
  • Прикачени файлове (1)
    Указания
Прикачени файлове (1)