Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“

Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно

19 юни 2023 | 14:22
  • Прикачени файлове (1)
    Въпроси и отговори
Прикачени файлове (1)