Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG-RRP-4.023 “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I"

Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG-RRP-4.023 “Подкрепа за устойчиво енергийно

22 декември 2022 | 15:11
  • Прикачени файлове (1)
    Въпроси и отговори
Прикачени файлове (1)