„ ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ“ ЕООД – ГР. СОФИЯ

„ ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ЗА НУЖДИТ

14 декември 2018 | 10:26
  • Прикачени файлове (1)
    Pokana NISI
Прикачени файлове (1)