Поздравление по случай Световния ден на водата

Поздравление по случай Световния ден на водата

22 март 2020 | 07:54

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Бих искала да поздравя всички заети в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ по повод Световния ден на водата и да им пожелая да бъдат здрави и да постигат нови професионални успехи.

В Деня на водата тази година Организацията на обединените нации насочва вниманието към неразривната връзка между водните ресурси и климатичните промени и призовава: „Не можем да си позволим да чакаме! Всеки има роля.“ Тази тема поставя много въпроси и е повод за сериозна дискусия в бранша, която, уверена съм, може да доведе до добри предложения за по-доброто развитие на ВиК отрасъла у нас. Нека всички бъдем активни, така че заедно да успеем да преодолеем предизвикателствата, които стоят пред него!

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като институция пряко ангажирана с управлението на отрасъла на национално ниво, работи последователно за развитието му.

Сериозни крачки в тази посока са подготовката на Закон за водоснабдяването и канализацията и създаването на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Така ще осигурим по-големи възможности за инвестиции във ВиК мрежи и съоръжения, което от своя страна ще доведе до по-добри условия за снабдяване на хората с най-ценния ресурс – водата.

ВиК операторите сте тези, които отговарят за експлоатацията и поддръжката на инфраструктурата и затова очакванията и изискванията на гражданите да получават по-добри услуги са насочени към Вас. Уверена съм, че проектите, които изпълнявате и предстои да реализирате със собствени, европейски и национални средства, ще допринесат съществено за модернизиране на мрежите и съоръженията. Тяхното по-добро състояние допринася за разумното използване на водните ресурси. Затова бих искала да отправя следния апел към Вас – работете по тези проекти максимално мобилизирано и изпълнявайте предвидените дейности с най-високо качество!

Асоциациите по ВиК също имат своята сериозна роля в процеса, като отговорни за използването на водите, развитие и модернизиране на ВиК инфраструктурата и осигуряване на качествени услуги чрез контрол върху дейността на операторите и затова ще продължим да разчитаме на Вашето партньорство.

Уверена съм, че само работейки всички заедно и с разбирането и съдействието на обществото ще постигнем общата ни цел – по-добро развитие на отрасъл ВиК и предоставяне на по-добри услуги по водоснабдяване и канализация на гражданите.

Още веднъж, приемете пожеланията ми за здраве и успехи.

Честит Световен ден на водата!