Практически насоки за интеграция на глобални екологични цели в процеса на актуализация на Областните стратегии за развитие

Практически насоки за интеграция на глобални екологични цели в процеса на актуализация на Областните стратегии

12 януари 2011 | 00:00
 
  • Прикачени файлове (1)
    Практически насоки за интеграция на глобални екологични цели в процеса на актуализация на Областните стратегии за развитие
Прикачени файлове (1)