Правила за провеждане на конкурси

Правила за провеждане на конкурси

09 ноември 2018 | 15:23

Правилата за провеждане на конкурси за управители и членове на съвети на директорите на търговските дружества, осъществяващи дейности по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи в качеството им на ВиК оператори, утвърдени със  Заповед № РД-02-14-796 /17.08.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

  • Прикачени файлове (1)
    Правила за провеждане на конкурси
Прикачени файлове (1)