Правителството одобри проекта на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.

Правителството одобри проекта на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.

11 май 2023 | 14:05

Министерският съвет одобри проекта на Морски пространствен план на Република България с времеви хоризонт до 2035 г. Приемането на Морски пространствени планове е задължително за всички страни от Европейския съюз с излаз на море. С одобрението на Морския пространствен план България прави категорична заявка за присъединяване към държавите, спазили своето задължение по Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване на рамка за морско пространствено планиране.

Законът за морските пространства и вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България предвижда документът да бъде актуализиран на всеки 10 години. При необходимост това ще бъде правено и в по-кратък срок.

Планът ще позволи оптимално да се използват природните дадености и ресурси в акваторията на Черно море и да се създадат предпоставки за развитие на всички икономически дейности при спазване на екологичните норми. Той не предвижда промяна в начина на трайно ползване на крайбрежните територии, както и инвестиционни инициативи или ново строителство по реда на нормативната рамка за устройство на територията.

Приемането и изпълнението на Морския пространствен план на Република България представлява крачка в посока към по-устойчиво използване на Черно море и по-ефективното му опазване.