Правителството одобри сключването и изменението на договори за финансова помощ с до 10% над бюджета по ОПРР 2014-2020

Правителството одобри сключването и изменението на договори за финансова помощ с до 10% над бюджета по ОПРР 20

16 ноември 2022 | 14:42

Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 да сключва и или изменя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 10 на сто над определения бюджет на програмата. Средствата ще се осигурят от неусвоения финансов ресурс по ОПРР в процеса на договаряне и изпълнение на договорите.

По този начин навреме ще бъдат предоговорени освобождаващите се средства и ще се намали рискът от загуба на неизползвани пари по програмата. В допълнение, това ще обезпечи увеличението на стойностите на сключените договори за строителство, чието изпълнение за много от бенефициентите е трудно и е под въпрос заради увеличението на строителните материали и създалата се икономическа криза.

Договарянето, мониторингът, верифицирането и сертифицирането на разходите, както и изплащането на помощта по договорите ще продължи да се извършва в съответствие с правилата, условията и контролните механизми, предвидени в програмата.

mrrb