Правителството отпусна на МРРБ втория милиард за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Правителството отпусна на МРРБ втория милиард за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилн

20 декември 2017 | 15:04

Правителството одобри допълнителни разходи от 1 млрд. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Тези средства са до размера на одобрените за изпълнение на Програмата и са предназначени за изплащане на задълженията по чл. 2, ал. 6 от ПМС 18/2015 г., с което министерството превежда към Българската банка за развитие дължимите суми по изпълнението на Програмата.

Вторият милиард за финансиране на Програмата бе одобрен с Решение на 43-ото Народното събрание на 18 януари 2017 г.

Чрез изпълнението на Програмата за първи път в България има ясна политическа воля за мащабно финансиране на мерките за енергийна ефективност в жилищния сграден фонд, тъй като този сегмент изостана значително по нива на енергийна ефективност в сравнение със сградите за обществено обслужване.

От общо 2022 многофамилни жилищни сгради със сключени договори за участие в Програмата 929 вече са обновени. 576 сгради са в процес на строителство. Други 483 са със започнати дейности от етапа на техническо обследване.

mrrb