Предприети действия относно надстрояване на едноетажното тяло на хотел „Маринела – София“

Предприети действия относно надстрояване на едноетажното тяло на хотел „Маринела – София“

02 ноември 2016 | 18:36

При проверка на строежа през м. април 2016г. от органите на ДНСК е установено, че строителството се извършва без да са одобрени технически проекти. На 16 май 2016г. е издадена заповед за спиране на строежа и забрана достъпа.
Във връзка с установени нарушения на нормативната уредба е подаден сигнал до прокуратурата за протестиране на разрешението за строеж пред началника на РДНСК Югозападен район. Разрешението за строеж е протестирано от Софийска градска прокуратура.
В протеста на Софийска градска прокуратура са изнесени твърдения, че са налице достатъчно данни и доказателства за неговата незаконосъобразност в нейната най-тежка форма – нищожност, тъй като главният архитект на район „Лозенец“ – СО, не е бил надлежно оправомощен да издава разрешения за строеж за строителни обекти от втора категория, какъвто е настоящият случай.
От началника на РДНСК Югозападен район, поради основателност на протеста на прокуратурата, на 31.10.2016г. е издадена заповед, с която е отменено издаденото разрешение за строеж от главния архитект на район „Лозенец“ – СО,  поради липса на материална компетентност. Заповедта е в процес на връчване на заинтересованите лица.