Предстои свикване на Съвета по децентрализация на държавното управление

Предстои свикване на Съвета по децентрализация на държавното управление

19 май 2020 | 17:32

Предстои свикване на заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление към Министерски съвет. Това стана ясно по време на проведената днес видеоконферентна среща между министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, заместник-министър Николай Нанков и ръководството на Националното сдружение на общините в Република България.

Очаква се НСОРБ да предложат теми и въпроси, които да бъдат дискутирани на заседанието на консултативния орган. Негов председател е министър Петя Аврамова, а зам.-министър Николай Нанков и председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов са заместник-председатели.

По време на срещата бяха обсъдени също основни теми и принципни положения, които ще залегнат в новия Закон за водоснабдяването и канализацията, който предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане. От страна на кметовете бяха направени конструктивни предложения, които ще бъдат взети предвид при подготовката му.

Акцент в срещата беше и санирането. Представителите на местните власти изказаха своята подкрепа за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и настояха процесът по обновяване на жилищния фонд да продължи.