Преглед и анализ на националния жилищен сграден фонд в Република България

Преглед и анализ на националния жилищен сграден фонд в Република България

13 февруари 2020 | 09:38
  • Прикачени файлове (1)
    Обобщение на анализ за жилищния сграден фонд-януари 2020
Прикачени файлове (1)