Преразглеждане на насоките за предварително определени кандидати по Първа ограничена покана за стратегически предложения на Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А България – Турция 2021 – 2027

Преразглеждане на насоките за предварително определени кандидати по Първа ограничена покана за стратегически п

13 март 2023 | 09:57

Насоките за предварително определените кандидати по Първа ограничена покана за стратегическо предложение на Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А България – Турция 2021 – 2027 са изменени с Решение на Комитета за наблюдение от 13 март 2023 г.

Ревизираните Насоки можете са публикувани на интернет страницата на програмата, както и по-долу.

Актуализираният срок за подаване на Стратегическо проектно предложение е 23 март 2023 г., 17:00 ч. българско местно време.

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат на Програмата.

Централен офис в Хасково : тел. +359 38 663 888;

Клон в Одрин: тел. + 90 284 214 9909.

  • Прикачени файлове (1)
    Изменени насоки
Прикачени файлове (1)