Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява проект № BG16M1OP002-4.003.0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на стойност 2 500 924,00 лева.

Договорът за изпълнение е подписан на 31.10.2018г.

Предвижда се в 26 свлачища да бъдат изпълнени превантивни дейности за провеждане на инструментален мониторинг, съгласно одобрената от Министерски съвет Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. за извършване на превантивни дейности (II-ра и III-та група).

 

№ по ред

Област

Община

Селище

Регистр. №

1

Велико Търново

СТРАЖИЦА

ЖЕЛЕЗАРЦИ

VTR31.29091.05

2

Ловеч

ТЕТЕВЕН

ГЛОГОВО

LOV33.15148.02

3

Сливен

КОТЕЛ

КОТЕЛ

SLV 11.39030-01

4

Велико Търново

ЗЛАТАРИЦА

ДЕДИНЦИ

VTR14.20514.01

5

Видин

БРЕГОВО

ГЪМЗОВО

VID06.18304.01

6

Монтана

ЛОМ

ОРСОЯ

MON24.53970.92.03

7

Монтана

ЛОМ

ОРСОЯ

MON24.53970.92.04

8

Плевен

ПЛЕВЕН

ОПАНЕЦ

PVN24.53583.01

9

Кърджали

КЪРДЖАЛИ

КОБИЛЯНЕ

KRZ 16.37438-02

10

Враца

ОРЯХОВО

ОРЯХОВО

VRC31.54020.02.05

11

Монтана

ЛОМ

ОРСОЯ

MON24.53970.92.02

12

Габрово

ГАБРОВО

ТРЪНИТО

GAB05.73290.01

13

Велико Търново

ЛЯСКОВЕЦ

ДЖУЛЮНИЦА

VTR20.20835.01

14

Габрово

ГАБРОВО

БОРИКИ

GAB05.05400.01

15

Габрово

ГАБРОВО

ГАБРОВО

GAB05.14218.08

16

Габрово

ГАБРОВО

ГАБРОВО

GAB05.14218.08.01

17

Габрово

ГАБРОВО

ГАБРОВО

GAB05.14218.08.03

18

Монтана

ЛОМ

ОРСОЯ

MON24.53970.92.05

19

Варна

ДОЛНИ ЧИФЛИК

С. СТАРО ОРЯХОВО

VAR 13.68998-02

20

Варна

ВАРНА

ВАРНА

VAR 06.10135-28

21

Бургас

НЕСЕБЪР

ОБЗОР

BGS 15.53045-01

22

Плевен

ГУЛЯНЦИ

СОМОВИТ

PVN08.68045.02

23

Плевен

ГУЛЯНЦИ

СОМОВИТ

PVN08.68045.03

24

Велико Търново

СТРАЖИЦА

КЕСАРЕВО

VTR31.36782.01

25

Велико Търново

СТРАЖИЦА

НИКОЛАЕВО

VTR31.51593.03

26

Кюстендил

БОБОВ ДОЛ

МЛАМОЛОВО

KNL 04.48711-01

 

o          Целта на проекта е изграждане/възстановяване на КИС за мониторинг на свлачищните процеси с оглед ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия, свързани с опазване живота и здравето на хората.

o          Изпълнението на превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на КИС в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси ще се извършва чрез геодезически, инклинометрични, стационарни хидрогеоложки и други измервания с цел установяване състоянието на деформационните процеси и/или ефективността на изградените геозащитни съоръжения;

o          Срокът за изпълнение на проекта е 31 месеца.