Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.10.2017 г. в гр. Банско

Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-2

25 юни 2018 | 16:16

Междинна оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Югозападен район от ниво 2.

Представяне на напредъка по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. на територията на Югозападен район.

Представяне на успешно приключили проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и проекти в процес на реализация по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. на територията на Община Перник.

Представяне на успешно приключили проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и проекти в процес на реализация по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. на територията на Община Банско.

Представяне на успешно приключили проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и проекти в процес на реализация по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. на територията на Община Кюстендил.

Представяне на успешно приключили проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и проекти в процес на реализация по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. на територията на Община Благоевград.

Възможности за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и други програми на Министерство на труда и социалната политика.

Състояние на професионалното образование в Република България – приоритети, новости и мерки за удовлетворяване нуждите на пазара на труда.

  • Прикачени файлове (8)
    Междинна оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-
    Представяне на напредъка по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014
    Представяне на успешно приключили проекти по Оперативна програма „Реги
    Представяне на успешно приключили проекти по Оперативна програма „Реги
    Представяне на успешно приключили проекти по Оперативна програма „Реги
    Представяне на успешно приключили проекти по Оперативна програма „Реги
    Възможности за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на чове
    Състояние на професионалното образование в Република България – приорит
Прикачени файлове (8)