Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 30.06-01.07.2016 в гр. Кюстендил

Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 30.0

04 юли 2016 | 15:46
  • Прикачени файлове (1)
    Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 30.06-01.07.2016 в гр. Кюстендил
Прикачени файлове (1)