Презентации и материали от заседанието на РСР на Югозападен район, проведено на 26-27 януари 2017 г.

Презентации и материали от заседанието на РСР на Югозападен район, проведено на 26-27 януари 2017 г.

30 януари 2017 | 16:19
  • Прикачени файлове (9)
    Междинна оценка на регионалните планове за развитие, областните стратегии за развитие и общинските планове за развитие за периода 2014 - 2020 г.
    Европа за гражданите
    Представяне на община Драгоман
    Добри практики на Софийска област
    Възможности за финансиране по Европейските структурни и инвестиционни фондове за България в периода 2014-2020 г.
    НК Индустриални зони
    Представяне на община Костинброд
    Представяне на община Самоков
    Представяне на община Сливница
Прикачени файлове (9)