Приета е Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападния регион за планиране за периода 2021-2027 г.

Приета е Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападния регион за планиране за периода 202

20 септември 2022 | 18:06

С приемането на стратегиите на шестте региона на страната ще приключи важната процедура по стратегическа подготовка за новия програмен период

 

Регионалният съвет за развитие прие Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападния регион за планиране за периода 2021-2027 г., включващ областите Видин, Враца, Плевен, Монтана и Ловеч. Това стана по време на онлайн заседание на съвета, председателствано от кмета на община Враца Калин Каменов. В него участва заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Десислава Георгиева. С това се дава „зелена светлина“ за изпълнението на  Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Пред членовете на съвета заместник-министър Георгиева подчерта, че усилията на всички оттук нататък трябва да бъдат насочени към изпълнението на стратегиите за развитието на регионите. И допълни, че не трябва да се забравя, че секторният подход за финансиране на проекти вече не е достатъчен и пълноценен. Заради това през новия програмен период 2021-2027 г. европейските инвестиции ще бъдат насочени за интегрирано развитие на териториите.

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападния регион е преминала необходимата процедура по екологична оценка. В нея са отразени получените коментари от проведените обществени обсъждания със заинтересовани страни и от секторните ведомства във връзка с идентифицираните нужди на региона.

„Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите предоставят стратегическата рамка за реализиране на инвестиции през новия програмен период и са разработени съгласно подход, който осигурява необходимата гъвкавост при идентифициране и подготовка на проектни предложения за комбиниране на финансиране от фондовете на ЕС, публичен и частен капитал“, отбеляза зам.-министър  Георгиева.

Днешното заседание е първото на регионално ниво за одобрение на интегрираните териториални стратегии. Утре ще бъде проведено онлайн заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточния регион за планиране. Предстои следващите да бъдат проведени в края на този и началото на следващия месец.

С приемането на стратегиите за развитие на шестте региона за планиране ще приключи важната процедура по стратегическа подготовка за новия програмен период и ще бъде даден старт на практическото изпълнение на инструмента Интегрирани териториални инвестиции.

Финалната стъпка за одобрение на проектите на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите е внасянето им за разглеждане и одобрение от Министерски съвет.