Приключи процедурата по избор на изпълнител за отпечатване на винетни стикери

Приключи процедурата по избор на изпълнител за отпечатване на винетни стикери

04 ноември 2007 | 23:12
Изпълнителна агенция “Пътища” след разглеждане на подадените оферти за отпечатване на винетните стикери, класира на първо място за отпечатване на годишните винетки фирма “Демакс” АД – България. За отпечатване на месечните и седмични стикери, класира на първо място офертата на “Печатница на БНБ” ЕАД. Класирането е направено на базата на техническите предложения на фирмите кандидатки и предложените от тях образци на винетни стикери. Всички образци бяха подложени на тестови изпитания, относно защитните им характеристики и експлоатационните им качества. Винетният стикер е ценна книга, която трябва да отговаря на определени изисквания и да бъда осигурена със специални защити срещу фалшификация и повреди, което е от изключителна важност за бъдещата събираемост на приходите. Изпълнителна агенция “Пътища” изказва специална благодарност на Министерството на вътрешните работи и по-специално на Института за специална техника, ДОТИ и Института по криминалистика, които извършиха професионално и в срок тестовите изпитания на предложените образци. Въпреки съкратените срокове и сложността на изпитанията, добрата координация между експертите на двете институции доведе до успешното приключване на процедурата. През 2005 г. годишната винетка за леките автомобили ще струва 54 лв., месечната - 10 лв., а седмичната - 4 лв. От 2005 г. годишната винетната такса за леките автомобили с чуждестранна регистрация и за превозните средства за превоз на пътници до осем седящи места ще бъде 59 евро. Месечната ще струва 10 евро, а седмичната – 4 евро. Винетната система не засяга автомобилите, които се движат в рамките на населените места и по общински пътища, както и околовръстните и обходни шосета. За всички обаче, отпада пътния данък. Смисълът на системата е да се плаща само тогава, когато се ползва Републиканската пътна мрежа и парите от потребителската такса да отиват само и единствено за поддържане на тази мрежа.