Приключи работата по Съвместния фонд за малки проекти България - Гърция

Приключи работата по Съвместния фонд за малки проекти България - Гърция

04 ноември 2007 | 23:12
Приключи работата на Съвместния фонд за малки проекти по програма ФАР - Трансгранично сътрудничество България – Гърция, финансов меморандум 2001. Целта на Фонда за малки проекти е да се подпомогнат граничните райони за преодоляване на специфичните проблеми на своето развитие, да се подобри трансграничното сътрудничество на местно равнище и да се даде подкрепа за по-нататъшното развитие на икономическия потенциал в тези райони. Общо 15 проекта на стойност 450 330 евро са финансирани по програма ФАР - ТГС. За изпълнението на проектите са съдействали седем български и осемнадесет гръцки партньори – неправителствени организации, общински администрации, университети, гимназии, музеи. В рамките на програмата бяха проведени международият фестивал “Перперикон”, първият българо – гръцки симпозиум на тема “Родопите – древната и непозната планина”, конференцията “Трансгранично бизнес -коопериране Кърджали – Комотини”, съборът “Елидже”, фотодокументалната изложба за християнското наследство в Родопите, бяха обучени фолклорни групи от Златоград и Хрисуполис, проведоха се дни на Ксанти в Смолян и на Смолян в Ксанти и др. Приоритетните области на Фонда за малки проекти са икономическото развитие, околната среда, туризма, културния обмен, местната демокрация, проучванията за планиране и развитие. От българска страна проектите се реализираха в Хасково, Благоевград, Кърджали, Златоград, Рудозем, Ивайловград и Любимец, а от гръцка - в Тригоно, Орестиада, Еврос, Солун, Александруполис, Комотини, Родопи, Ксанти, Хрисуполис. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
Министерство на регионалното развитие и благоустройството